ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมวันหัวใจโลก 2556
โรงพยาบาลเจ้าพระยาเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนในงาน “ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก” โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (ขวาสุด) ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา และเลขาธิการมูลนิธิหัวใจฯ เปิดงานร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700