ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาเดินวันหัวใจโลก 2013
ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ร.พ.เจ้าพระยา เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันหัวใจโลก World Heart Day 2013 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700