ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


กิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ภายใต้ชื่องาน “เข้าใจ เรียนรู้ ดูแล เบาหวาน”
โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ภายใต้ชื่องาน “เข้าใจ เรียนรู้ ดูแล เบาหวาน” ในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรี มีบูทแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้เติมเต็มความรู้ “ไขปัญหาและรับมือกับเบาหวาน” โดย พญ.พรศิริ ศิริธัญญานนท์ ปิดท้ายด้วยเวิร์คช้อป “การดูแลสุขภาพเท้าให้ผู้เป็นเบาหวาน” ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย ณ OPD ชั้น 1 ร.พ.เจ้าพระยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700