ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยานำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และ นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช รวมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700