ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


งานเลี้ยงปีใหม่ รพ.เจ้าพระยา
ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รพ.เจ้าพระยา (ลำดับที่ 2 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปีใหม่ประจำปี 2557 เพื่อเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700