ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


รพ.เจ้าพระยาแนะแนวการเล่นในเด็กเล็ก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดโครงการ “Mamy Poko Pants Healthy Baby Workshop” โดยมี พ.ญ.พนิดา ฤทธิเดช กุมารแพทย์ผู้เขี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด แนะแนวทางการเลี้ยงดูลูกน้อยวัยแรกเกิด ถึง 4 เดิอน ในหัวข้อ “เล่น...สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้” และครอบครัวสมาชิกมัมมี่โพโคที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ยังได้ทดลองการนวกกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยด้วย ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700