ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

 

ตรวจหาค่าความเสี่ยง โรคกรดไหลย้อย

 

ปัจจุบันมีการพูดถึง โรคกรดไหลย้อนกันบ่อยขึ้น ซึ่งในอดีตโรคนี้ก็มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก

 

- ภาวะกรดไหลย้อนสามารถทำให้เกิดอาการได้หลายอย่าง โดยที่บางครั้งเราก็ไม่ทราบว่านี่คืออาการของโรคนี้

 

เช่น แน่น , จุกเสียด บริเวณกลางอกหลังอาหารหรือตอนกลางคืน , แสบยอดอก , กลืนลำบากเหมือนมีอะไรติดคอ,

 

เจ็บคอเรื้อรัง , ไอเรื้อรัง หรือ มักมีเสมหะในลำคอ โดยเฉพาะตอนกลางคืนดึกๆ หรือเช้ามืด , หรืออาจเป็นสาเหตุหนึ่ง

 

        ของการเป็นโรคภูมิแพเรือรังก็เป็นไปได้

 

- อันตรายของโรคนี้ คือ ถ้าเป็นนานๆ อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ หรือถ้ามีแผลเรื้อรัง สามารถ

 

ทำให้เกิดพังผืด ทำให้หลอดอาหารตีบตันได้ จึงไม่ค่อยปล่อยอาการดังกล่าวผ่านไป ควรพบแพทยเมื่อมีอาการผิดปกติ

 

 

ความเสี่ยง
ใช่
ไม่ใช่
1. แสบร้อน หรือจุกเสียดบริเวณกลางอก    

2. เรอเปรี้ยวหรือรู้สึกขมในปาก

   
3. จุกแน่นที่คอ หรือ กลืนลำบาก เหมือนมีอะไรติดคอ    
4. ปวดบริเวณกลางท้องส่วนบน    
5. นอนไม่หลับ เนื่องจากแสบร้อนบริเวณอก    
6. นอนไม่หลับ เนื่องจากแสบร้อนบริเวณอก    

 

แปลผล

 

 

* คำตอบ ใช่ มากกว่า 3 ข้อ : ท่านควรมาปรึกษาแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อตรวจดูว่าท่านกำลังเป็นโรคกรดไหลย้อน หรือไม่

 

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700