ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รางวัลเกียรติยศ

 


ปี 2559

 

14 มิถุนายน 2559 - 13 มิถุนายน 2562 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพทางสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 


ปี 2558

 


โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI)

Effective 4 April 2015 - 3 April 2018

 


ปี 2558

 


โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent check Up award 2014

 


ปี 2557

 


ได้รับรางวัล GOLD AWARD โครงการ Hospital Quality Award 2014 จากบริษัท เอไอเอ จำกัด (AIA)

 


ปี 2555

 

ได้รับรางวัล GOLD AWARD โครงการ Hospital Quality Award 2011 จากบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันซ์ จำกัด (AIA)

     
ความเป็นมา และการพัฒนา
ปี 2534 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดยมีขนาด 250 เตียง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ - นักธุรกิจ และประชาชนกว่า 1,500 คนร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาล
ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่น จาก ท่านรองนายก ฯพณฯ บุญชู โรจนเสถียร
ปี 2537 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จากรายการโลกสดใส ช่อง 5
ปี 2546 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมแรงงานสตรีดีเด่นประเภทชมเชย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ปี 2547
เปิด ward 7A เป็น ward นานาชาติ เปิดศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง และข้อ และศูนย์ไตเทียม
ปี 2548
เปิดศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง  เปิด ward 6A ใหม่ทันสมัย
ปี 2549

เปิดศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ และเปิด ward 5A รูปแบบบาหลี
ได้รับเลือกจากบมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (AACP) ให้เป็นโรงพยาบาล GOLD SERVICE 

ปี 2550 ได้รับเลือกจากบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันซ์ จำกัด (AIA) ให้ตรวจรักษาลูกค้า VIP ในโปรแกรม EGP ( EXECUTIVE GOLD PLAN )
ปี 2551
เปิดศูนย์สุขภาพผิวและความงาม,ศูนย์ทันตกรรมยุคใหม่ คลินิกเบาหวาน คลินิกโรคปอด เปิด ward 9A รูปแบบเซียงไฮ้
ปี 2552

สร้างอาคารใหม่สำหรับหน่วยบริการฉุกเฉิน คลินิกใหม่สำหรับศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์สูติ-นรี และศูนย์ กุมารเวช เปิดศูนย์ทันตกรรมเที่ยงคืน คลินิกโรคอ้วน
ได้รับรางวัล GOLD AWARD จากบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันซ์ จำกัด (AIA)
ได้รับการ Vote ให้เป็นโรงพยาบาล 1 ใน 10 สำหรับความนิยมของผู้ใช้บริการโดยนิตยสาร Thaicoo ) 

ปี 2553
กลางปีเปิดอาคารประหยัดพลังงานด้วย Solar Cell เปิดคลินิกใหม่ของศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์สูติ-นรีเวช และศูนย์กุมารเวช เปิดบริการตรวจโรคหัวใจสมอง กระดูกด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้า
ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA (Hospital Accreditation)
ปี 2554
เปิดโรงพยาบาลเด็กแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี
 
  จุดเด่นโรงพยาบาล
» อยู่ใกล้ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก สามารถรับส่งผู้ป่วย ได้ทั้งทางบก และทางเรือ
» โครงสร้างโรงพยาบาล มีระบบรักษาความปลอดภัย มีทางลาดรับส่งผู้ป่วยสู่พื้นดินทุกขั้น
» ปัจจุบันมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 200 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต
» มีลานจอดรถ สามารถจอดได้ 300-400 คัน และมีต้นไม้ร่มรื่นรอบบริเวณ
» กลุ่มผู้ดำเนินงาน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วอย่างดี ทั้งทางการแพทย์และการบริหารมีแพทย์ระดับอาจารย์ คอยรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 
  วิสัยทัศน์
"โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล"
 
  พันธกิจ
• ธำรงรักษาระบบคุณภาพทุกระบบของโรงพยาบาลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
• มุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำรายโรค
• รักษามาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับประเทศและมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน
 
  ค่านิยม

• Service Mind                         พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ
• Team work                          การทำงานเป็นทีม
• Effective Communication        การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• Patient Safety                      ความปลอดภัยของผู้ป่วย

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700