ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

 

การหาค่าดัชนีมวลกาย ( BMI : Body Mass Index )

 

เป็นการวัดความอ้วนหรือไขมันในร่างกาย โดยการชั่งน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง

 

เพศ
ชาย หญิง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
 
BMI
น้ำหนักที่เหมาะสม
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700