ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

 

ตรวจหาค่าความเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

ปัจจุิบันมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยขึ้น สามารถพบได้ทั้งเพศชายและหญิงได้เท่าๆกัน

 

และจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของมะเร็งที่พบบ่อยของคนไทยในปัจจุบัน เราจึงควรมารู้วริธีการสังเกตุเบื้องต้น

 

- อันตรายของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ คือ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆในระยะเริ่มแรก เนื่องจากลำไส้ใหญ่ของเรา

 

สามารถยืดขยายได้เยอะ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยมักมีอาการ เมื่อก้อนมีขนาดโตขึ้นแล้วเริ่มอุดตันลำไส้อย่างน้อย

 

30-40 % ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นโรคนี้มักลุกลาม และขยายตัวไปเยอะแล้ว ทำให้ผลการรักษาไม่ดีนัก เพราะฉะนั้น

 

เราจึงควรเฝ้าระวังและพยายามวินิจฉัยโรคนี้ให้ได้เร็วที่สุด เนื่องจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถรักษาให้หาย

 

ขาดได้ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ต้น จึงอยากให้สังเกตุอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วประเมินความเสี่ยง

 

 

ความเสี่ยง
ใช่
ไม่ใช่
1. มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว    

2. มีอาการปวดท้อง , ท้องอืดบ่อยๆร่วมกับมีความรู้สึึกอยากถ่าย แต่

ถ่ายไม่สุด หรือถ่ายลำบากขึ้น

   

3. มีการถ่ายอุจจาระผิดไปจากเดิมไหม เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย ,

อุจจาระก้อนเล็กลง , หรืออุจจาระเป็นมูก/เลือด

   
4. มีน้ำหนักลดมากกว่า 10% ในช่วง 6 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ    

 

แปลผล

 

 

* คำตอบ ใช่ แม้เพียง 1 ข้อ แนะนำท่านพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเป็นประจำ ตามคำแนะนำของแพทย์

 

 

โปรแกรมที่แนะนำ

 

1. ตรวจเลือดดูค่ามะเร็งลำไส้

2. ตรวจอุจจาระดูค่ามะเร็งลำไส้

3. โปรแกรมส่งตรวจลำไส้ใหญ่

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700