ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
        

  

 

 

 

 

 

 


 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตร http://www.jintabutr.com/

 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook


  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ. เอื้ออนงค์ ทองทับ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
ผศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ. จปรัฐ ปรีชาพานิช ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700