ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : ทพญ. กาญจนา กาญจนเสวี
Kanchana Karnchanasevee, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง, Advance Prosthodogcus from College of Dentistry University of Ilinois, National Board Dental Examinatios From The American Dental Accociation.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   -   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   -   08-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.ทพ. สมยศ ลือเวศย์วณิช
Somyot Lueveswanij,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล,D.D.S.,M.D.S.,F.R.A.,C.D.S.(Australia)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   09-20 น.   -   -   09-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. สุนทรี ตัณฑนันทน์
Suntaree Tandhanand, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-17 น.   09-17 น..   09-17 น.   09-17 น.   09-17 น.   09-12 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. ปิยวดี ชัยมงคลตระกูล
Piyawadee Chaimongkontakun,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา สาขาประสาทตาและกล้ามเนื้อตา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
          13-16 น.    

หมายเหตุ *ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ
Sudawadee Somboonthanakij,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    17-19 น.          

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สาโรจน์ วรรณพฤกษ์
Saroj Vanapruks

ประวัติการศึกษา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
รังสีวิทยาทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
8.00 - 17.00 น.   8.00 - 17.00 น.   8.00 - 17.00 น.   8.00 - 17.00 น.   8.00 - 17.00 น.      

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. เจริญ โชติกวณิชย์
Prof.Dr.Charoen Chotigavanich

ประวัติการศึกษา
พ.บ., อ.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , F.A.C.S., F.R.C.S.(T) , F.R.C.O.S.(T) Diplomate American and Thai Board of Orthopedic Surgery

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   16.30-18 น.     10-17 น.   09-13.30     18-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
Prof.Dr.Panupan Songcharoen

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ, ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Certificate in Spine and Hand Surgery, Diplomate Board of Orthopedic Surgery

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทางมือ จุลศัลยกรรมประสาท

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
      18.30-19.30 น.        

หมายเหตุ *วันพฤหัสบดีเข้าตรวจโดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. พิชัยยุทธ์ วานิชชานนท์
Pichaiyut Vanichanon,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
Pannet Pangputhipongse, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ., ว.ว.จักษุวิทยา เชี่ยวชาญทางด้านต้อกระจก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้อกระจก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    17-19.30 น.       06.30-10 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : รศ.นพ. ประมุข มุทิรางกูร
Asso.Prof.Dr.Pramook Mutirangkura

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, F.R.C.S.(Thai), F.R.C.S.(Edinburgh)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
        *17-18 น.      

หมายเหตุ *สัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ


ชื่อ : พ.ญ. อนัญญา ก้อนทอง
Ananya Gonthong

ประวัติการศึกษา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
รังสีวิทยาวินิจฉัย

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
20.00 - 06.00 น.              

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : น.พ. มนตรี ตู้จินดา
Montri Tuchinda, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,Dip.Am.B. of Pediatrics,Dip.Am.B. of Allergy & Immunology, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์และสาขาโรคภูมิแพ้

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  17-19 น.            

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์
Arun Vongjirad, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,Dr. Med.,อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์และสาขาโรคไตเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคไตในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
16-20 น.         06-10 น.     08-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา
Natawan Siripongpreeda,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   08-15 น.   08-17 น.   08-17 น.     09-17 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล
Phakatip Sinlapamongkolkul, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคเลือดในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
            08-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. หัทยา ดำรงค์ผล
Hattaya Dumrongphol, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
            09-12 น.*  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. ก่อพงศ์ อานมณี
Kopong Anmanee, D.D.S

ประวัติการศึกษา
DDS. CAGS (Boston University), MSD. (Boston University), American Board eligible

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
            08-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
Prof.Dr.Suphachai Chaithiraphan

ประวัติการศึกษา
พ.บ., อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Diplomate American Board of Internal Medicine and Cardiology F.R.C.P.(London), F.R.A.C.P., F.A.C.P., F.A.C.C., F.C.C.P., F.A.M.M., F.A.M.S.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    13-15 น.     10-12 น.   13-16 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พ.ญ. คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ
Narisara Klanarongran,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระจกตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  18-20 น.            

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700