ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : พญ. ชญาณี อิงคากุล
CHAYANEE ENGKAGUL, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้อหิน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*17-19 น.              

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ
Sudawadee Somboonthanakij,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    17-19 น.          

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร
Sumalin Trichaiyaporn, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   19-06 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์
Akkhraphob Tangsamroengwong, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   17-6 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. อดิศัย วราดิศัย
Adisai Waradisai, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จักษุวิทยา, เชี่ยวชาญทางด้านจอประสาทตา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   09-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์
Piriya Soomsawasdi,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จักษุวิทยา Certificate in Neuro-ophthalmology (Emery University School of Medicine) Atlanta USA.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   14-16 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. มิงขวัญ ลำยองเสถียร
Mingkwan Lumyongsatien,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.จักษุวิทยา Clinical fellow (Oculoplastic & Reconstruction) Universityof San Diego, California, U.S.A.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านศัลยกรรมตกแต่งเบ้าตาและท่อน้ำตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   9-12 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ
Somkiat Khooarmornpattana, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-16 น.   09-12 น.   09-16 น.   09-16 น.   09-15 น.   09-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ชรินทร กาญจนเสวี
Charinthorn Kanchanasevee, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-17 น.   09-15 น.   09-12 น.   09-17 น.   09-12 น.   09-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. พิชัย เจริญพานิช
Prof.Dr.Pichai Charoenpanich

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อ.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, Certificate of Am. Board in Pathology,Sub-Board in OB-Gyn Oncology,Cert. in Population Control,Cert. Advanced Colposcopy, LEEP and Hyxteroscopy.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   8.30-12 น.   9-12 น.   -   8.30-12 น.   -   09-16 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.นพ. ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล
Prasert Sunsaneevithayakul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,Certificate Subspecialty in Maternal Fetal Medicine from University College London Medical School.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-19 น.   -   17-19 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์
Anuwattana Sutuntaviboon, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   *10-15 น.   -  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. พิชัย ลีละศิริ
Pichai Leerasiri, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17.30-19.30 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี
Tunchajaree Panchalee,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ *โทรสอบถามข้อมูลที่ OPD สูติ
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุทธนารัตน์ อภิวันทนา
Suttanaratt Apiwantana,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ *โทรสอบถามข้อมูลที่ OPD สูติ
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์
Nithas Jatuparisuth,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อ.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *13-16 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุขุมาลย์ สว่างวารี
Sukumarn Swangvaree,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   19-06 น.   19-06 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์
LINLADA WIJAKURUROTE, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   17-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ศกุนตลา วิลาศรัศมี
Skuntala Wilasrusmee,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประกาศนียบัตร สาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
9-15 น.   -   9-15 น.   9-15 น.   -   -   9-10.30 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล
Panicha Juntrapanitkun,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   19-06 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700