ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : พญ. สุดถวิล มันทะติ
Sudtawin muntati,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
19-06 น.   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ธีรวุฒิ สว่างวารี
Teerawut Sawangwaree,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   17-20 น.   -   19-06 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ
Wanwadee Sapmee Panyakat, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-17 น.   08-18 น.   12-17 น.   08-17 น.   12-20 น.   *12-20 น    

หมายเหตุ *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ณัทชวกร นฤคนธ์
Nutchawakorn Narukon, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, Fellow International college of Surgeon, Fellow in Obstrics and Gynecology, Fellow in Gynecology Oncology

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ระบบมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
8.30-17 น.   8.30-17 น.   8.30-17 น.   -   8.30-17 น.   -   8.30-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. จำเริญ สรพิพัฒน์
Chumrurn Sorapipatana, MD.

ประวัติการศึกษา
B.Sc., M.D., Diplomate American Board of Surgery

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
10-12 น.   10-16 น.   10-12 น.   09-16 น.   13-16 น.   10-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. พนัส สวสถิต
Panat Sawasatit,MD.

ประวัติการศึกษา
F.A.C.S., Fellowship Surgical Oncology, Roswell Park Memorial, Buffalo, New York., Diplomate American Board of Surgery.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06-15 น.   06-15 น.   06-15 น.   06-15 น.   06-15 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ก่อเกียรติ ตระการวนิช
Korkiat Trakarnvanich, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป Fellow in Surgery (U.S.A.) Certificate in Maxillo – Facial Surgery (Denmark)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-17 น.   -   08-17 น.   08-17 น.   08-17 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์
Chaisit Kupwiwat,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
             

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วริษฐ์ อุทารวุฒิพงศ์
Warit Utanwutipong, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์, ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์การส่องกล้องฯ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
12-17 น.   08-20 น.   20-07 น.   -   12-20น.   07-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. โกสินธ์ นิ่มปุญญกำพงษ์
Kosin Nimpoonyagampong,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   18-06น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. กมลรัตน์ ภัทรกิตติกุล
Kamolrat Pattarkittikul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   20-24 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. มานิต สุชาตานนท์
Manit Suchatanon, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทศัลยกรรมศาสตร์, F.I.C.S., Dip. of Neuro Surgery, M.G.H., Harvard University, U.S.A.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมระบบประสาท

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  *17-07 น.     *17-07 น.     *17-07 น.    

หมายเหตุ *รับเฉพาะ Consult
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. บุญเลิศ จันทราภาศ
Boonlert Chuntarapas, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ศัลยกรรมประสาท

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมระบบประสาท

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
             

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ธีรพล วิทธิเวช
Teerapol Wittiwet, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์,เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมระบบประสาท

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   *17-20 น.   -  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์
Pornchai Ochareonrat, MD

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.ศัลยศาตร์ , ว.ว.ศัลยศาสตร์ศีรษะ ลำคอ และเต้านม, อว.ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมเนื้องอก ศีรษะ ลำคอ และเต้านม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    17-20 น.         *9-12 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ดร.นพ. ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา
Doonyapat SA-Wguanraksa,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมเนื้องอก ศีรษะ ลำคอ และเต้านม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   17-20 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
Peerasak Chortrakarnkit,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมตกแต่ง

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น.   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ชาคริต เอี่ยมกิจการ
Chakrit Eaimkijkarn,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมตกแต่ง

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ **รับเฉพาะ Consult 17-07 น.
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์
Wanna Lertsooksawat,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมตกแต่ง

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ **รับเฉพาะ Consult 17-07 น.
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ณัชชา ยอดระบำ
Nutcha Yodrabum,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมตกแต่ง

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   17-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700