ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : ผศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์
Pranya Sakiyalak,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อ.ว.ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก,American Board of Surgery, American Board of Thoracic Surgery

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ **รับเฉพาะ Consult 17-07 น.
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สุพิรักศ์ จิตประไพ
Supirak Jitpraphai, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.วิทยาศาสตร์ศัลยศาสตร์,อ.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมยูโร(ทางเดินปัสสาวะ)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08.30-17 น.   8.30-16 น.   14-17 น.   8.30-17 น.   8.30-12 น.   08.30-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. เอกชัย สินโสภณภาพ
Akachai Sinsophonphap,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมยูโร(ทางเดินปัสสาวะ)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   16 - 20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. สุชาย สุนทราภา
Prof.Dr.Suchai Suntarapa

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมยูโร(ทางเดินปัสสาวะ)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   08-11 น.   -   -   08-11 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์
THANABHUDEE CHUMNARNSONGKHROH, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมยูโร(ทางเดินปัสสาวะ)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น.   -   -   17-20 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์
Chatchawet Lewroatsap, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมยูโร(ทางเดินปัสสาวะ)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *12-17 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. ไพบูลย์ จิตประไพ
Prof.Dr.Phaibul Jitpraphai

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา,Certificate-American Board Eligible in Urology,Certificate-Uropathology-Columbia University,NY.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมยูโร(ทางเดินปัสสาวะ)

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   18-20 น.   -   -   18-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. ประมุข มุทิรางกูร
Asso.Prof.Dr.Pramook Mutirangkura

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, F.R.C.S.(Thai), F.R.C.S.(Edinburgh)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
          17-07 น.   *10-11 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์เว้นสัปดาห์
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล
PUTTHIPHONG NORRANITCHAIYAKUL, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว..ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20   -   17-20   -   -   -   07-16 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สุธีคณิต หัถพรสวรรค์
Suteekhanit Hahttapornsawan,MD

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว..ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   17-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : รศ.นพ. ชุมพล ว่องวานิช
Asso.Prof.Dr.Chumpol Wongwanit

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป ,อ.ว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด,Fellowship in Vascular Surgery (Sydney)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมหลอดเลือด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *17-19 น.  

หมายเหตุ **โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์
Suppakit Chartchaiyarerk,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป,อ.ว.ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. พิชัยยุทธ์ วานิชชานนท์
Pichaiyut Vanichanon,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. กัลยา อุดมระติ
Galaya Udomrati,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-17 น.   08-17 น.     08-17 น.   08-17 น.     08-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : รศ.ทพ.ดร. นพคุณ วงษ์สวรรค์
Noppakun Vongsavan,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., Ph.D (Bristol University, U.K.)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   16-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. ศิริชัย ชูประวัติ
Sirichai Xupravati,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., วิทยาศาสตร์บัณฑิต, สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. ชรินญา กาญจนเสวี
Charinya Kanchanasevee,D,D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น.   -   -   17-20 น.   -   -   16-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. วรรณฉวี ฉวีสุข
Wanchavee Chaveesuk,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ปริทันตวิทยา)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปริทันต์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-17 น.   08-17 น.   08-17 น.   08-17 น.   08-17 น.   -   *08-17 น.  

หมายเหตุ *ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. สุกานดา แจ้งอริยวงศ์
Sukanda Changariyawongse, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา (Certificate in Periodontics)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปริทันต์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *17-20 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. พิษณุ เจนกิตติวงศ์
Pisanu Jenkitiwong, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., Diploma in Periodontics

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปริทันต์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   9-16 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700