ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : นพ. บุญธรรม จิระจันทร์
Boontham Jirajan, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคไต

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   *18 -20 น.   -   -  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. อติพร อิงค์สาธิต
Atiporn Inksatid, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคไต

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคไต

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   09-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ภาษิต ไทรงาม
Pasit Saigham, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชศาสตร์ , อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว , ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการฝังเข็ม หลักสูตรร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   08-20 น.   08-20 น.   08-17 น.   -   -   08-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วีระ เขื่องศิริกุล
Vera Khuangsirikul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   08-11น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ
Anakevich Temboonyakiat, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   *10-15 น.   -  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. นฤมล จิตพัฒนากิจ
Naruemon Jintapatthanakit,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-16 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์
Natsara Dumrongpiwat, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตเวช

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น.   -   -   17-20 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุรีรัตน์ จารุหทัย
Sureerat Jaruhathai,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์,ว.ว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมโรคมะเร็ง

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. กมลรัตน์ พลไวย์
Kamolrat Polwai, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สาขา ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
10.30-20 น.   09.30-17 น.   09.30-20 น.   09.30-17 น.   -   09-14 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. ปัญญ บุรณศิริ
Prof.Dr.Punya Buranasiri

ประวัติการศึกษา
Prof.Dr.Punya Buranasiri

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
13.30-17 น.   -   13.30-17 น.   -   13.30-17 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
Yuttachai Likitjaroen, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   17-20 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
Prajak Sakdhisri, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   10-12 น.   -   10-12 น.   -   10-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ปรีชา ศตวรรษธำรง
Preecha Satawatthamrong,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   10-12 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. พนัส ธัญญะกิจไพศาล
Panas Tanyakijpaisal, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
10-12 น.   -   10-12 น.   -   10-12 น.   -   10-14 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
Tiplada Boonchai, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   13-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ชวนนท์ พิมลศรี
Chawanont Pimolisri, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   18-21 น.   -   18-21 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ยุวดี พิทักษ์ปฐพี
Yuvadee Pitakpatapee

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17.30-20.30 น.   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สมบูรณ์ สันติกชกร
Somboon Santikotchakorn, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
10-15 น.   10-15 น.   10-15 น.   10-15 น.   10-15 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ
Pansak Klanarongran, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา, Facharzt Fur Hals-Nasen and Ohren-Heilkunde

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   10-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์
Chanticha Chotigavanich, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700