ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : พญ. เกศริน กิตติวรรณวงศ์
KATSARIN KITTIWANNAWONG, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
      19-24 น.     *17-20น.    

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ชัยวัฒน์ นคเรศไอศูรย์
Chaiwat Nakharet-Aisoon, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   17-20 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม
Krist Kriengkraikasem,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   08-23 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วัชราภรณ์ บัวโฉม
Watcharaporn Bourchom, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-24 น.   -   20-23 น   -   17-24 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. กฤษณา ไทยทอง
KRISANA THAITONG, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   09-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ชาญชัย สงวนสินธุกุล
Chanchai Sanguansintukul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   13-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล
PITCHUDA SIVAUNCHALEEKUL, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   17-22 น.   -   -   13-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย
Ruthairat Suphareokthaweechai,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
          *20-24 น.    

หมายเหตุ *ออกตรวจวันเสารฺสัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน
Naparat Jiravatanaphlin, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   08-18 น.   08-19 น.   *12-18.30น.   8.00-17.30 น.   09-13 น.    

หมายเหตุ **ออกตรวจที่ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สูงชัย อังธารารักษ์
Sunghchai Angthararak, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคข้อ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคข้อและรูมาตอยด์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   *17-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ระวีพร มุขดี
Raweeporn Mookdee, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, อ.ว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคข้อและรูมาตอยด์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   17-20 น.   -   14-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. มัลลิกา ผังเมืองดี
Mallika Phangmuangdee, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),ว.ว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-16 น.   08-18 น.   08-22 น.   08-15น.   -   -   08-14น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
Yong Rongrungruang, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, Cert. in Infectious Disease (Boston, U.S.A.)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *11.30 น.  

หมายเหตุ *จนหมดcase
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ธเนศ ชัยสถาผล
Thanet Chaisathaphol,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17.30-19 น.   -   -   17.30-19 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. สมชาย ผลเอี่ยมเอก
Prof.Dr.Somchai Pholeamek

ประวัติการศึกษา
พ.บ., อ.ว.นิติเวชศาสตร์ Diplomate American Board of Pathology, Certificate Forensic Pathology, MCV, VA.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
นิติเวชวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*16 น.              

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์
Narit Chanruahgvanich, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์,อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06-12 น.   08-12 น.   08-13 น.   08-13 น.   08-12 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. มงคล ชาญวณิชตระกูล
Mongkol Chanvanichtrakool, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
19-20 น.   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข
Kraisoon lomjunsuk,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.กุมารศาสตร์โรคไต

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   7-18 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. กรมิกา สรรพวิทยกุล
Gornmigar Sanpawitayakul,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
             

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ปัญญา กล่อมฤทัย
Panya Klomreutai,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700