ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์
Tanin wetchapinun,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, อ.ว.กุมารเวชศาสตร์เวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
Worapan Kriengsontornkit,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.เวชเภสัชและพิษวิทยา,ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   17-21 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. จรรยวรรธน์ เจียรผัน
Janyawat Geanphun, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
             

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. กมล เผือกเพ็ชร
Kamon Pheuakphet,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   17-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์
Kwanjun Khambanonda, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวชทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   *15-20 น.   -  

หมายเหตุ *ออกตรวจวันเสารฺสัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา
Natawan Siripongpreeda, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   08-15 น.   08-17 น.   06-17 น.   -   08-16 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พนิดา ฤทธิเดช
Panida Ritthidet, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคทางทารกแรกเกิด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   08-17 น.   08-17 น.   08-17 น.   08-17 น.   06-15 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พรระวี เพลินธรรมคุณ
Pornrawee Plearntummakun, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ. ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
12 - 20 น.   06 - 16 น.   06 - 08 น./16-20 น.   -   09 - 18 น.   -   06 - 18 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. กนกนภัส ไชยรักษ์
Kanoknaphat Chaiyarak,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ,ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   17-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. มุทิตา ช่างภิญโญ
Mutita Changpinyo,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์และพัฒนาการและพฤติกรรม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาการเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   17-20 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ธนิกา บุญมา
DHANIKA BOONMA, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์และพัฒนาการและพฤติกรรม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาการเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
            *8-12 น.  

หมายเหตุ *ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
Vorasith Siripornpanich,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบประสาทในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   17-20 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : รศ.พญ. สุวรรณี พันเจริญ
Asso.Prof.Dr.Suwannee Phancharoen

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, Certificate Pediatric Neurology, Canada

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบประสาทในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   08-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์
Chayamon Takpradit, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคเลือดในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. นันทิกา จรรยาพูน
Kantika Chanyapoon,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์, ,Diploma in Paediatric Surgery

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยแพทย์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   *15-19 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *รับเฉพาะcon
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์
Nutnicha Suksamanapun.MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์, ,Diploma in Paediatric Surgery

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยแพทย์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*   *   *   *   *   *   *  

หมายเหตุ *รับเฉพาะcon
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วิชัย พันธ์ศรีมังกร
Wichai Pansrimangkorn, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยแพทย์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   09-15 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์
Piyawut Kreetapirom, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06-16 น.   08-16 น.   06-16 น.   -   09-20 น.   09-15 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. มนตรี ตู้จินดา
Montri Tuchinda, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,Dip.Am.B. of Pediatrics,Dip.Am.B. of Allergy & Immunology, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์และสาขาโรคภูมิแพ้

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-19 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วรวิชญ์ เหลืองเวชการ
Woravit Reungwechakan, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์และสาขาโรคภูมิแพ้, Dip.Am.B. of Pediatrics,Dip.Am.B. of Allergy & Immunology,

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   14-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700