ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : พญ. นิภาศิริ วรปาณิ
Nipasiri Voraphani,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   15-20 น.   -   -   12-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์
PRAPASIRI SINGVIJARN, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-22 น.   -   17-22 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
Therdpong Tempark, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคผิวหนังในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *15-20 น.  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ภารวี กตเวทิน
Paravee Katavetin,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์,อ.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, Research Fellow in Molecular Endocrinology, National Research Institute for Child Health and Development, Tokyo, Japan.
Visiting Pediatric Endocrinologist and Research Fellow in Pediatric Endocrinology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สาขาต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   9-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์
Worarat Kajchamaporn, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ , อ.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สาขาต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
        19-24 น.   19-24 น.   *14-18 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว
Sunchai Churesikaew, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์, Dip Am.B of Pediatrics,Certificate of Pediatric Endocrinology

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
สาขาต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   09 -15 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์
Arun Vongjirad, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,Dr. Med.,อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์และสาขาโรคไตเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคไตในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
16-20 น.   -   -   -   06-10,17-20 น.   -   8-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล
Phakatip Sinlapamongkolkul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคเลือดในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
             

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. หัทยา ดำรงค์ผล
Hattaya Dumrongphol, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *09-12 น.  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. กมลวิสาข์ เตชะพูลผล
KAMOLVISA TECHAPOONPON, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   16.30-20.30 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ปรารถนา สวัสดิสุธา
pardtana Sawatdisutha,MD.

ประวัติการศึกษา
พญ.ปรารถนา สวัสดิสุธา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น.   -   -   -   -   -   09-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พิชญา พจนโพธา
Pichaya Pojanapotha,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
16.30-19.30   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
Prof.Dr.Suphachai Chaithiraphan

ประวัติการศึกษา
พ.บ., อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Diplomate American Board of Internal Medicine and Cardiology F.R.C.P.(London), F.R.A.C.P., F.A.C.P., F.A.C.C., F.C.C.P., F.A.M.M., F.A.M.S.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   13-15 น.   -   10-12 น.   13-16 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
Pol.Lt.Gen.Dr.Nukool Jeamanukulkit

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อ.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08.30-16 น.   08.30-16 น.   08.30-16 น.   08.30-16 น.   08.30-16 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สุทธิพงศ์ ทัศนียพันธุ์
Suttipong Tasneeyapant, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Cert. in interventional Cardiology

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-16 น.   09-16 น.   09-16 น.   *09-14 น   09-16 น.   -   -  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. เกียรติพงษ์ พละศักดิ์
Kiatipong Palasak ,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   09-18 น.   09-16 น.   09-18 น.   09-18 น.   09.30-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. จีระศักดิ์ สิริธัญญานนท์
Chirasak Sirithunyanont,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, อ.ว.สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-20 น.   14-18 น.   18-20 น.   09-20 น.   -   13-16 น.   *09-16 น.  

หมายเหตุ *ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : รศ.นพ ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล
Asso.Prof.Dr.Chunhakasem Chotinaiwattarakul

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยม) ,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Cert. in Intervention Cardiology (Australia)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   09-11 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
Prof.Dr.Rungroj Krittayaphong

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาตร์โรคหัวใจ, Cert. in Cardiac Electrophysiology (U. of Southern California), Cert. in Cardiology (U. of North Carolina, U.S.A.)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   10-11.30 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ยวดยง เธียรตระวัน
Yuadyong Dhiantravan, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และผู้เชี่ยวชาญสาขาการตรวจสวนหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจ, M.D., F.A.C.C., F.R.C.P. Intervention Cardiologist Visiting Doctor (Australia)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   09-11 น.   -   -   -   09-11 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700