ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


ดู โรงพยาบาลเจ้าพระยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เส้นทางรถเมล์เดินทางมาโรงพยาบาลเจ้าพระยา : 28 , 30 , 35 , 40 , 64 , 66 , 123 , 124 , 127 , 146 , 170 , 183 , 201 , 511 , 516 , 542 , 556

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700