ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลทาง website
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาฟรี เรื่อง "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธ์สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก" ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้ที่สนใจในการรักสุขภาพ มาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ "ตลาดนัดสุขภาพ" รพ.เจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ประกาศ : เนื่องจากเลขหมายโทรศัพท์ 02 434 1111 ของทางโรงพยาบาลเกิดขัดข้อง สามารถติดต่อทางโรงพยาบาล ได้โดยสามารถใช้เลขหมาย 02 434 0117, 02 884 7000

ตรวจหามะเร็งเต้านมแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ ด้วยเตียงสำหรับเจาะตัดชิ้นเนื้อ เต้านมระบบดิจิตอล สะดวกง่ายดายไม่ต้องไม่ต้องนอนพักฟื้น อ่านต่อ...


   กิจกรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
รพ.เจ้าพระยาตอบโจทย์กระดูกสันหลังคด ในวันกระดูกสันหลังคดโลก
รพ.เจ้าพระยาร่วมจัดคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 12
รพ.เจ้าพระยาพร้อมรับทุกพัฒนาการลูกน้อย
ภาพบรรยากาศสัมมนา "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้มีบุตรยาก"
“รพ.เจ้าพระยาจัดรดน้ำวันสงกรานต์”
ไตวาย...ไม่ตายไว
The Whole 9 Months For New Mom 2014
รพ.เจ้าพระยาแนะแนวการเล่นในเด็กเล็ก


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700