ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลทาง website
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

   ข่าวประชาสัมพันธ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   กิจกรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
รพ.เจ้าพระยานำสาระเอาชนะเบาหวาน
รพ.เจ้าพระยาสร้างเกราะให้ต่อมลูกหมาก
Go Green for Health ครั้งที่ 26
รพ.เจ้าพระยาร่วมงานวันมหิดล
แนะแนวความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์
รพ.เจ้าพระยาสนับสนุนงานจัดเก็บมูลฝอย
ทีม CPR รพ.เจ้าพระยาจัดเต็มให้คลับวีฟิตเนส
รพ.เจ้าพระยาจัดโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700