ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลทาง website
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

   ข่าวประชาสัมพันธ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   กิจกรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยา
“รพ.เจ้าพระยาจัดรดน้ำวันสงกรานต์” พ.ศ.2558
งานฉลองเทศาลขึ้นปีใหม่ รพ.เจ้าพระยา พ.ศ.2558
รพ.เจ้าพระยาสนับสนุนวันเด็ก
รพ.เจ้าพระยาทำบุญปีใหม่ 2558
CHAOPHYA MUSIC IN THE PARK 9
รพ.เจ้าพระยานำสาระเอาชนะเบาหวาน
รพ.เจ้าพระยาสร้างเกราะให้ต่อมลูกหมาก
Go Green for Health ครั้งที่ 26


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700