ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล
มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน
1 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency Medicine Full Time
2 แพทย์หรือทีมแพทย์ (ประจำห้องฉุกเฉิน) Emergency Full Time
3 อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา Neurologist Full Time
4 แพทย์เวชบำบัดวิกฤต Critical Care Full Time
5 อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ Endocrinologist Full Time
6 ศัลยแพทย์ตกแต่ง Plastic Surgeon Full Time
7 อายุรแพทย์โรคหัวใจ Cardiologists Full Time/Part Time
8 อายุรแพทย์โรคไต Nephrology Full Time/Part Time
9 อายุรแพทย์โรคมะเร็ง Oncology Full Time/Part Time
10 โสต ศอ นาสิกแพทย์ Otolaryngologist Part Time
11 สูตินรีแพทย์ Obstetrician Part Time
12 รังสีวิทยา Radiology Part Time
13 นิติเวชวิทยา Forensic Medicine Part Time
สนใจติดต่อได้ที่ คุณกาญจนา (เลขานุการฝ่ายแพทย์) โทรศัพท์ : 0-2434-1111 ต่อ 3417-3418
หรือส่ง CV มาที่ E-mail : [email protected]
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700