ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล
มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน
1 อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา Neurologist Full Time
2 กุมารแพทย์ Pediatric Full Time,Part Time
3 อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร Gastroenrologist Full Time,Part Time
4 สูติ-นรีแพทย์ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Maternal Fetal Medivine Full Time,Part Time
5 อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ Endocrinologist Full Time
6 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ Orthopedist Full Time
7 ศัลยกรรมตกแต่ง Plastic surgeon Full Time
8 อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ Infectious Medicine Full Time
9 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Cardiologists Part Time
10 อายุรแพทย์สาขาโสต-ศอ-นาสิกวิทยา Otolaryngologist Part Time
สนใจติดต่อได้ที่ คุณกาญจนา (เลขานุการฝ่ายแพทย์) โทรศัพท์ : 0-2434-1111 ต่อ 3417-3418
หรือส่ง CV มาที่ E-mail : mdsecretarychc3417@gmail.com
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700