ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย PA/NA
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.วุฒิการศึกษา ม.6 และได้ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก (ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) หลักสูตร 6 เดือน
2.มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร