ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. มีใบประกอบวิชาชีพ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์