ตำแหน่ง : Night Manager
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ -ประสบการณ์ด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี -ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมอย่างน้อย 3 ปี -ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นผูจบปริญญาโทด้านการบริหาร