ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทบทวนสิทธิ์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน หรือด้านงานทบทวนสิทธิ 1 ปีขึ้นไป -มีทักษะด้านการประสานงาน -มีใจรักงานบริการ