ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN (หลายอัตรา)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.วุฒิการศึกษา ม.6 และได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ จากสภาพการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
2.มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร