ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี -ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง -บุคลิกภาพดี -มีความละเอียดรอบคอบ -มีใจรักงานบริการ