ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 2-3 ปี -มีทักษะการทำรายงานเชิงวิเคราะห์