ตำแหน่ง : เภสัชกร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ -มีบุคลิกภาพที่ดี -มี Service Mind