ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

 

ตรวจหาค่าความเสี่ยง โรคไต

 

ความเสี่ยง
ใช่
ไม่ใช่
1. ดื่มน้ำน้อย ( น้อยกว่า 7 แก้ว/วัน )    

2. สูบบุหรี่เป็นประจำ

   
3. ดื่มเครื่องดืมแอลกฮอล์    
4. ทานอาหารมีรสเค็ม    
5. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง    
6. รับประทานอาหารที่มีโปรตีน (มากเกินความจำเป็น)    

 

แปลผล

 

 

* คำตอบ ใช่ น้อยกว่า 3 ข้อ : ท่านมีความเสี่ยงน้อย ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดื่นน้ำ 7-8 แก้ว / วัน

 

งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์

 

* คำตอบ ใช่ มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป : ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาสุขภาพเป็นประจำ

 

และควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700