ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

 

ตรวจหาค่าความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง

 

ความเสี่ยง
ใช่
ไม่ใช่
1. ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 คำนวนค่าดัชนีมวลกาย    

2. มีภาวะโรคเบาหวาน

   
3. มีปัญหาการนอนกรน    
4. รู้สึกไม่สบายตัวบ่อย    
5. ปวดศรีษะ หรือ มึนศรีษะ เป็นประจำ    
6. รับประทานอาหารรสเค็ม    

 

แปลผล

 

 

* คำตอบ ใช่ น้อยกว่า 2 ข้อ : ท่านมีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงน้อย แนะนำให้มั่นออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพอย่างน้อย

 

ปีละ 1 ครั้ง

 

 

* คำตอบ ใช่ มากกว่า 2 ข้อขึ้นไป : ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาสุขภาพเป็นประจำ

 

และควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700