ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
อัตราค่าห้องพัก รพ.เจ้าพระยา
ประเภทห้อง WARD ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
ห้องเดี่ยว 5B 2,000 450 1,400 700 4,550
DULUXE
5B 2,800 450 1,400 700 5,350
VIP
5B 3,000 450 1,400 700 5,550
CCU , ICU
CCU , ICU 3,000 450 2,500 700 6,650
ICCU , IICU
CCU , ICU 3,000 450 2,000 700 6,150
Nursery
Nursery 600 - 1,500 700 2,800
SEMI-NICU
Nursery 800 - 2,000 700 3,500
NICU
Nursery 1,000 - 2,500 700 4,200
Premium
5A,6A,6B,7A,9A,9B 2,500 450 1,500 700 5,150
Exclusive
5A,6A,6B,7A,9A,9B 3,200 450 1,600 700 5,950
Suite
5A,6A,6B,7A,9A,9B 4,000 450 1,800 700 6,950
Negative Pressure
ICU 3,200 450 2,500 800 6,950
12 Air exchange
ห้อง 611 2,800 450 1,500 800 5,550
Admit for Observe ที่ Ward
Ward 300/ชั่วโมง - 100/ชั่วโมง 300/ครั้ง -
Admit for Observe ที่ CCU/ICU CCU/ICU 300/ชั่วโมง - 200/ชั่วโมง 300/ครั้ง -
ห้องคลอด ห้องคลอด 2,000 450 2,000 700 5,150
Admit for Observe ที่ LR LR 300/ชั่วโมง - 150/ชั่วโมง 300/ครั้ง -
ห้อง OR เล็ก
ER

การคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัดเล็กในห้องฉุกเฉิน ดังนี้

- ค่าห้องการทำหัตถการ/การผ่าตัด Minor case รวมค่าผู้ช่วยแพทย์คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อ 1 ชั่วโมง

- ไม่รวมค่า DF แพทย ์และเย็บแผล stitch


  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
   ตู้เย็น
   โทรศัพท์
   LCD TV
   ห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหาร
   Wireless Internet
   เตียงไฟฟ้า
   **หมายเหตุ : 1.อาหารธรรมดา 450 บาท/วัน  2. อาหารเด็ก 330 บาท/วัน (เด็กเล็ก น้อยกว่า 4 ขวบ)  3. อาหารเด็ก 380 บาท/วัน (เด็กโต 4 - 12 ขวบ)                      4. อาหารฝรั่ง/มุสลิม 600 บาท/วัน
                     เริ่มใช้อัตราค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในใหม่นี้ สำหรับผู้ป่วย admit ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558เป็นต้นไป
                     สำหรับผู้ป่วยที่ admit อยู่ก่อนแล้วให้ใช้อัตราเดิมจนกว่าจะ discharge ออก
                     *** กรณี Observe หมายถึง การใช้ห้องที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ***
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700