ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
อัตราค่าห้องพัก รพ.เจ้าพระยา  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
   ตู้เย็น
   โทรศัพท์
   LCD TV
   ห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหาร
   Wireless Internet
   เตียงไฟฟ้า
   **หมายเหตุ : 1.อาหารธรรมดา 450 บาท/วัน  2. อาหารเด็ก 330 บาท/วัน (เด็กเล็ก น้อยกว่า 4 ขวบ)  3. อาหารเด็ก 380 บาท/วัน (เด็กโต 4 - 12 ขวบ)                      4. อาหารฝรั่ง/มุสลิม 600 บาท/วัน
                     เริ่มใช้อัตราค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในใหม่นี้ สำหรับผู้ป่วย admit ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
                     สำหรับผู้ป่วยที่ admit อยู่ก่อนแล้วให้ใช้อัตราเดิมจนกว่าจะ discharge ออก
                     *** กรณี Observe หมายถึง การใช้ห้องที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ***
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700