ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
อัตราค่าห้องพัก รพ.เจ้าพระยา
ประเภทห้อง WARD ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
ห้องเดี่ยว 5B 2,000 450 1,400 850 4,700
DULUXE
5B 2,800 450 1,400 850 5,500
VIP
5B 3,000 450 1,400 850 5,700
Premium
5A,6A,6B,7A,9A,9B 2,500 450 1,500 850 5,300
Exclusive
5A,6A,6B,7A,9A,9B 3,200 450 1,600 850 6,100
Suite
5A,6A,6B,7A,9A,9B 4,000 450 1,800 850 7,100
Premium
8B 3,200 450 1,600 850 6,100
Exclusive
8B 3,900 450 1,700 850 6,900
Suite
8B 4,700 450 1,900 850 7,900
President
8B 12,000 450 1,900 850 15,200
ICU
ICU 4,000 450 4,000 850 9,300
CCU
CCU 3,000 450 2,500 850 6,800
ICCU , IICU
CCU , ICU 3,000 450 2,000 850 6,300
Nursery
Nursery 600 - 1,500 850 2,950
SEMI-NICU
Nursery 800 - 2,000 850 3,650
NICU
Nursery 1,000 - 2,500 850 4,350
Negative Pressure
ICU 4,200 450 4,000 950 9,600
12 Air exchange
ห้อง 611 2,800 450 1,500 950 5,700
Admit for Observe ที่ Ward
Ward 300/ชั่วโมง - 100/ชั่วโมง 300/ครั้ง -
Admit for Observe ที่ CCU/ICU CCU/ICU 300/ชั่วโมง - 200/ชั่วโมง 300/ครั้ง -
ห้องคลอด ห้องคลอด 2,000 450 2,000 850 5,300
Admit for Observe ที่ LR LR 300/ชั่วโมง - 150/ชั่วโมง 300/ครั้ง -
ห้อง OR เล็ก
ER

การคิดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัดเล็กในห้องฉุกเฉิน ดังนี้

- ค่าห้องการทำหัตถการ/การผ่าตัด Minor case รวมค่าผู้ช่วยแพทย์คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อ 1 ชั่วโมง

- ไม่รวมค่า DF แพทย ์และเย็บแผล stitch


  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
   ตู้เย็น
   โทรศัพท์
   LCD TV
   ห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหาร
   Wireless Internet
   เตียงไฟฟ้า
   **หมายเหตุ : 1.อาหารธรรมดา 450 บาท/วัน  2. อาหารเด็ก 330 บาท/วัน (เด็กเล็ก น้อยกว่า 4 ขวบ)  3. อาหารเด็ก 380 บาท/วัน (เด็กโต 4 - 12 ขวบ)                      4. อาหารฝรั่ง/มุสลิม 600 บาท/วัน
                     เริ่มใช้อัตราค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในใหม่นี้ สำหรับผู้ป่วย admit ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
                     สำหรับผู้ป่วยที่ admit อยู่ก่อนแล้วให้ใช้อัตราเดิมจนกว่าจะ discharge ออก
                     *** กรณี Observe หมายถึง การใช้ห้องที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ***
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700