ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

แบบทดสอบค่าความเสี่ยงโรคต่างๆ

           การหาค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI)

           ตรวจค่าความเสี่ยง โรคกรดไหลย้อน

           ตรวจค่าความเสี่ยง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

           ตรวจค่าความเสี่ยง โรคเบาหวาน

           ตรวจค่าความเสี่ยง ภาวะวัยทอง

           ตรวจค่าความเสี่ยง โรคไต

           ตรวจค่าความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง

          

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700