ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์ภาพผลการตรวจสุขภาพอันเป็นเท็จ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700