ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

โปรโมชั่นโปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ Skin Test ทดสอบได้ทั้งเด็กแล้วผู้้ใหญ่ *** เด็กทดสอบได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป***
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700