ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาสุขภาพเรื่อง “น้ำในหูไม่เท่ากัน...โรคที่ไม่ควรมองข้าม” โดย พญ.นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน โสต ศอ นาสิกแพทย์ ร่วมกับนักแสดงรับเชิญ คุณธีร์ วณิชนันทธาดา ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น. หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700