ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
อีเมล์ : * (Username)
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
วัน/เดือน/ปี เกิด : * ต้วอย่าง 01/02/2553
อายุ : ปี *
เพศ : ชาย หญิง
ที่อยู่ : *
อำเภอ / เขต : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
เบอร์โทร :
เบอร์มือถือ :
   
เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาหรือไม่ ?
  ใช่ ไม่ใช่
หมายเลขโรงพยาบาล HN : (ถ้ามี)
   
 
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700