Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และ วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และ วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ – โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อายุ 50 + หลบยังไงก็อาจไม่พ้น โรคงูสวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอันตรายของคนวัย 50 ขึ้นไป ถึงเวลาเสริมภูมิคุ้มกันให้ครบ และป้องกันได้ ด้วยการฉีด วัคซีนป้องกัน

วัคซีนป้องกัน

2019-02-07T16:39:31+00:00