Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่) – โรงพยาบาลเจ้าพระยา

เพราะ ไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ป้องกันคุณและคนที่คุณรัก เพียงเข้ามารับบริการและคำแนะนำเรื่องวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ไข้หวัดใหญ่

2019-04-04T13:30:34+00:00