Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ทำนายมะเร็งร้ายในตัวคุณ

           หากมีการตรวจทางการแพทย์แบบใดที่สามารถทำนายมะเร็งในร่างกายได้ นั่นอาจจะเป็นคำตอบของการรักษามะเร็งให้ได้อย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุผลที่ว่า มะเร็งร้ายรู้ก่อน รักษาได้ มีโอกาสหายขาด

           ดัวยหลักคิดแนวการแพทย์แผนใหม่ เน้นการป้องกันและการเดินหน้าเชิงรุก ตรวจหาโรคแต่เนิ่นๆ เพื่อทำการรักษาตั้งแต่ยังไม่ลุกลาม  ร้ายแรง ทำให้เกิดคำถามว่า โรคร้ายกาจอย่าง “มะเร็ง” สามารถทำนายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันไม่ให้มะเร็งเกิดขึ้นได้หรือไม่

           คำตอบนั้น  ได้มาจาดการอนุเคราะห์ทั้งเวลา และข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์  จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล อาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและข้อมูลด้านแทคโนโลยีการแพทย์ตรวจหามะเร็ง จากโรงพยาบาลเจ้าพระยา

Click edit button to change this te

 • เกิดมากับมะเร็ง

           หลายคนบอกว่า เกิดมาพร้อมกับมะเร็ง เป็นบาปที่ติดมาตั้งแต่เกิด ตระกูลนี้เป็นมะเร็งมาหลายชั่วคนอย่างไรเสียก็ต้องเสียชีวิตด้วยมะเร็ง เพราะมะเร็งถ่ายทอดทางพันธุกรรม…เป้นมะเร้งทั้งตระกูล แม้มะเร็งเต้านมยังไม่เว้นแม้แต่ผู้ชาย

           ในความเป็นจริง มะเร็งถ่ายทอดทางพันธุกรรมจริง หากแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น “ทุกคน” เนื่องจากการสิบทอดพันธุกรรมนั้น เกิดจากพ่อและแม่อย่างล่ะครึ่งหนึ่ง โดยส่งผ่านโครโมโซมจากพ่อและแม่มายังลูกดังนั้น โอกาสที่จะเป็นมะเร็งทางพันธุกรรม คือ 50:50 แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงส่งต่อการสืบต่อยีนมะเร็งทางพันธุกรรมก็ตามและในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด จำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นมีเพียงไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น หมายความว่าในผู้ป่วยมะเร็ง 10 คน มีผู้ป่วยจากการ “เกิดมากับมะเร็ง” เพียงรายเดียว นอกนั้นเป็นมะเร็งจากปัจจัยอื่น

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง

ปัจจัยที่มีผลต่อมะเร็งอาจสรุปให้เห็นภาพง่าย ได้ดังนี้

 • การทำนายมะเร็งร้ายในตัวคุณ  การทำนายมะเร็งในบุคคลทั่วไปหากจะยึดตามหลักการที่สมาคมมะเร็งแห่งประเศสหรัฐอเมริกา (The American Society) แนะนำ เราสามารถทำนายมะเร็งได้โดยดูจากอาการและอาการแสดงเหล่านี้
 1. มีเลือดหรือสารคัดหลังออกผิดปกติ เช่นมีเลือกออกจากหัวนม ช่องคลอด ปะปนในอุจจาระหรือปัสสาวะ
 2. แผลไม่หายใน 2 สัปดาห์ มีขนาดโตขึ้น เจ็บปวด หรือมีเลือดออก
 3. การขับถ่ายผิดปกติ ทั้งความถี่และรูปแบบการขับถ่าย
 4. มีก้อนในที่ใดที่หนึ่งของร่างกาย
 5. อาการไอเรื้อรัง ร่วมมีเสียงแหบ เสี่ยงเปลี่ยน ไอไม่หาย มีเสมหะปนเลือดออกมา
 6. ไฝหรือกะที่มีการเปลี่ยนแปลง มีขอบเขตรูปร่างไม่ชัดเจน ขอบขรุขระหรือมีสีเปลี่ยน
 7. การกลืนลำบาก รู้สึกมีก้อนที่ขัดขวางการกลืนหรือรับประทานอาหาร

           อาการแสดงออกและความผิดปกติดังกล่าวมา ถือว่าเป็นแนวทางในการทำนายมะเร็งแต่การทำนายมะเร็งด้วยวิธีการเหล่านี้ มีข้อเสียคือ เมื่อมีสัญญาณต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น มักพบว่ามะเร็งได้ลุกลามไปแล้วไม่สามารถใช้ทำนายใช้ทำนายมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ และบางครั้งมะเร็งที่พบเป้นมะเร็งที่ลุกลามสู่ระยะที่สองหรือระยะที่สามแล้วจึงไม่สามารถใช้เป้นเกณฑ์ในการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

           ดังนั้น แนวความคิดในการทำนายมะเร็ง อาจจะต้องกลับมาพิจารณาที่สาเหตุของการเกิดมะเร็ง เพื่อให้ได้ผลแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งทางการแพทย์พบว่า ปัจจัยเสี่ยงก่อมะเร็งมีด้วยกันสองประการคือ

 1. มะเร็งเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้

ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่แต่ละบุคคลรับเข้ามาภายหลัง จากสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การขาดการออกกำลังกาย ความเครียด การติดเชื้อไวรัสบางตัว รวมทั้งการได้รับสารก่อมะเร็งซึ่งมีมากมายหลายพันชนิด ซึ่งกลุ่มนี้นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 90-95 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด

 1. มะเร็งเกิดจากปัจจัยภายในที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจัยภายในเหล่านี้ ได้แก่ มะเร็งที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 -10 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด (ทุกประเภทรวมกัน)

เรียบเรียงจากบมสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

2018-12-07T10:15:32+00:00