Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ปกป้องลูกน้อยจากโรค IPD และไวรัสโรต้า ด้วยวัคซีนเสริมป้องกันสำหรับเด็ก

ปกป้องลูกน้อยจากโรค IPD และไวรัสโรต้า ด้วยวัคซีนเสริมป้องกันสำหรับเด็ก – ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา

IPD

 

โรคติดเชื้อ IPD

เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากร่างกายติดเชื้อนิวโมคอกคัสที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างคนสู่คน พบโรคนี้ได้มาก

ในสถานที่มีผู้อยู่อาศัยแน่นหนากว่าปกติ โรคนี้ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ เพิ่มได้ โดยส่วนใหญ่คือ ปอดอักเสบ เมื่อเชื้อ IPD

เข้าสู่ร่างกายภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเชื้อจะมีอาการผิดปกติแสดงออกมา

 • อาการไซนัสอักเสบ
 • อาการหูติดเชื้อหรือหูชั้นกลางอักเสบ
 • อาการปอดอักเสบหรือปอดบวม
 • กระดูกอักเสบ
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ข้ออักเสบ
 • เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
 • ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ไวรัสโรต้า

เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการท้องเสียฉับพลันที่เกิดจากการติดเชื้อ โดยทั่วไปอาการท้องเสียจากการติดเชื้อไวรัสมักจะมีความรุนแรงน้อยกว่าการติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถสังเกตอาการติดเชื้อโรต้าไวรัส ได้แก่ มีไข้ อาเจียนท้องเสียเป็นน้ำ และไม่มีเลือดปน ซึ่งในเด็กหรือผู้สูงอายุหากรุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้

หมายเหตุ

 • โปรแกรมวัคซีนข้างต้น ครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค IPD 4 เข็ม และวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 2 ครั้ง
 • โปรแกรมวัคซีนข้างต้น ยังไม่รวม ค่ากุมารแพทย์, ค่าบริการ รพ.+ค่าบริการพยาบาล, ค่าเวชภัณฑ์1

(เฉพาะวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี)

 • โปรแกรมเหมาจ่ายวัคซีนทุกชนิดข้างต้น งดจำหน่ายเป็น Gift Voucher
 • ราคาที่เสนอข้างต้นไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสิทธิพิเศษใดๆ สิทธิบริษัทคู่สัญญาและสิทธิบริษัทประกันต่างๆ
 • The price reserved for thai nationals only.
2019-02-14T11:57:52+00:00