Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โรคภูมิแพ้อาหาร Food Allergry

“โรคภูมิแพ้รบกวนชีวิต รู้สาเหตุรักษาได้ มีสิทธิ์หายขาด”

          มนุษย์กับการกิน อาจพูดได้ว่าแยกกันแทบไม่ออก บางคนกินตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ มนุษย์ต่างเชื้อชาติทำให้อาหารยิ่งหลากหลาย แต่ใครจะรู้ว่าอาหารบางประเภทอาจก่อให้เกิดโรคคนได้ โรคภูมิแพ้อาหาร คือภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองต่อโปรตีนในอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่แพ้จนเกิดอาการต่างๆ เช่น ผื่นลมพิษ อาเจียน แน่นหน้าอก หน้าบวม ปากบวม หายใจไม่ออก

          Oral Food Challenge  คือ การให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่สงสัยว่าทำให้เกิดอาการแพ้โดยเริ่มจากปริมาณเล็กน้อย และค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น แพทย์จะเฝ้าระวังติดตามอาการที่กำหนดตามมาตรฐานเพื่อดูว่ามีปฏิกิริยาการแพ้เกิดขึ้นหรือไม่ การทดสอบนี้เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุด แต่ผู้ป่วยอาจจะเกิดปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงได้ ดังนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางภูมิแพ้ และทำในสถานพยาบาลที่มียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีความพร้อม

ใครที่ควรทำการทดสอบ Oral Food Challenge

  • ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้อาหาร แต่ต้องการพิสูจน์ ว่าหายแล้วหรือไม่
  • ผู้ที่สงสัยว่าตนเองแพ้อาหารแต่มีอาการแสดงไม่ชัดเจน
  • ผู้ที่ต้องการตรวจให้แน่ชัดว่าแพ้อาหารชนิดใด
  • ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาภาวะแพ้อาหารด้วยการรับประทาน (Oral Immunotherapy)

 

วิธีทดสอบอาการแพ้อาหารเบื้องต้น

  • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Tests)
  • การตรวจเลือด (Blood Test For Specific IgE)
  • การทดสอบด้วยการรับประทานอาหาร (Oral Food Challenge)

 

ปฏิกิริยาการแพ้อาหารโรคภูมิแพ้อาหาร FOOD ALLERGY

  1. ชนิดเฉียบพลัน IgE-mediated food allergy มีอาการ ตาบวม ปากบวม ผื่นลมพิษ ไอ หายใจไม่ออก เกิดขึ้นภายใน 30 นาที – 1 ชั่วโมง หลังจากมีการรับประทานอาหาร มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้รุนแรงได้
  2. ชนิดไม่เฉียบพลัน Non-IgE-mediated food allergy  ค่อยๆ ปรากฏอาการหลายชั่วโมงหรือเป็นวันหลังจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้ว เช่น ผื่นเรื้อรัง ถ่ายผิดปกติ

2021-10-15T11:00:05+00:00