Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมเหมาจ่าย ยารักษาเบาหวาน

โปรแกรมเหมาจ่าย ยารักษา เบาหวาน
ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วย

2022-12-16T14:06:06+00:00