Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

หูดับเฉียบพลัน โรคเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

           หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing Loss)   อาการดังกล่าวเป็นภาวะการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากประสาทรับเสียงบกพร่องทันทีทันใด พบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงทุกช่วงวัย ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหู การติดเชื้อไวรัส เนื้องอกที่ประสาทหู หรืออาจเกิดจากมีความผิดปกติของสมอง โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง

อาการของภาวะหูดับเฉียบพลัน

  1. สูญเสียการได้ยินแบบเฉียบพลัน โดยมักเกิดในหูข้างใดข้างหนึ่ง
  2. มีเสียงดังรบกวนในหู
  3. มีอาการหูอื้อก้อง
  4. อาจมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วย

การตรวจวินิจฉัย

           หากมีความผิดปกติตามอาการข้างต้นเกิดขึ้น แนะนำให้รีบพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก เพื่อซักประวัติและรับการตรวจร่างกาย รวมถึงตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง Audiometer และตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ

การรักษาภาวะหูดับเฉียบพลัน

 1. รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 2. พักผ่อนให้เพียงพอ
 3. งดการฟังเสียงดัง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
 4. แพทย์ทำการนัดหมายเข้ารับการตรวจติดตามอาการ และตรวจการได้ยินเพื่อประเมินและวางแผนการรักษาในลำดับต่อไป

           การเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก โดยเร็วที่สุดตั้งแต่เกิดความผิดปกติทางหู จะช่วยลดโอกาสในการสูญเสียการได้ยิน และเป็นการเพิ่มโอกาสทำให้ผู้ป่วยได้รับการได้ยินคืนมาเหมือนปกติอีกด้วย

2023-02-15T16:39:46+00:00