Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมเหมาจ่าย ตรวจการได้ยิน

“จะแย่แค่ไหน ถ้าเสียงจากคนที่คุณรัก ไม่ชัดเหมือนเช่นเคย”
           การได้ยินมีความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยตรง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะการฟัง เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสื่อสาร และยิ่งกว่านั้นการสื่อสารจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ การฟังต้องมีประสิทธิภาพที่ดีด้วย ดังนั้นการตรวจการได้ยินจึงจำเป็นไม่น้อยไปอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้เรารู้เท่าทันและป้องกันการสูญเสียการได้ยินได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอแนะนำโปรแกรมเหมาจ่ายตรวจการได้ยิน

2023-05-02T08:45:41+00:00