Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

แพ็กเกจการขูดมดลูก แบบ OPD และ IPD

แพ็คเกจการขูดมดลูก แบบ OPD และ IPD
เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่แท้งบุตรหรือมีภาวะการตั้งครรภ์ผิดปกติ
  • ผู้ที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
  • ผู้ที่มีเลือดออกในวัยหมดประจำเดือน

2023-01-16T08:47:58+00:00