Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

Promotion ตรวจหัวใจ World Heart Day

Promotion ตรวจหัวใจ World Heart Day โปรโมชั่นสำหรับ ตรวจหัวใจโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอส่งมอบของขวัญ โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Screening Program

สุขภาพหัวใจดีเริ่มที่ตัวคุณ ตั้งแต่ 16 กันยายน  2565 – 30 กันยายน 2565   

ตรวจหัวใจ

ตรวจหัวใจ

2022-09-16T15:20:17+00:00