Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมตรวจคัดกรองปอด และ มะเร็งปอด

มะเร็งปอด ..ไม่สูบก็เป็นได้

สาเหตุร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่

*การสูบบุหรี่วันละ 1 ซองทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนไม่สูบถึง 10 เท่า

คนสูบสูบมือหนึ่ง คนรับรับควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่มือหนึ่ง หมายถึง ควันบุหรี่ที่ผู้สูบ สูบเข้าไปในร่างกาย

ควันบุหรี่มือสอง หมายถึง ควันบุหรี่ที่เผาไหม้ หรือควันที่ผู้สูบพ่นออกมา

ควันบุหรี่มือสอง ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด กว่า 50 ชนิด เป็นสารก่อมะเร็งที่สามารถปะปนในอากาศได้นานถึง 5 ชั่วโมง

ใครที่มีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อได้รับควันบุหรี่มือสอง

 • ผู้ที่มีปัญหาด้านหัวใจและทางเดินหายใจ
 • สตรีที่กำลังตั้งครรภ์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LOW DOSE CT)

ค้นพบได้เร็ว…รักษาได้ทันที..ลดอัตราการเสียชีวิต

มะเร็งปอด สาเหตุหลักสำคัญอันดับหนึ่งคือการสูบบุหรี่หรือการรับควันบุหรี่มือสอง มะเร็งปอดไม่มีสัญญาณเริ่มแรก กว่าจะรู้ก็เป็นระยะที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย ทำให้รักษาได้ยากและเสียชีวิตในที่สุด มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

 1. ผู้ที่สูบบุหรี่และมีประวัติสูบบุหรี่มากกว่า 1 ซองต่อวัน เป็นเวลา 10 ปี หรือเทียบเท่า
 2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 3. ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
 4. ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (asbestos) ก๊าซกัมมันตรังสี (radon) หรือควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
 5. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด
 6. ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

ขอแนะนำ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LOW DOSE CT)

ข้อดีของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LOW DOSE CT)

 • ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบจุดหรือก้อนเนื้อที่อยู่ในปอดได้ เนื่องจากบางครั้งจุดในปอดเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดธรรมดา
 • ช่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปทั่วร่างกายช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด
 • เป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี
 • ผู้ป่วยไม่ต้องฉีดสี

LOW DOSE CT

*กรณีมีอาการปอดผิดปกติ ติดต่อปรึกษาอาการเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อายุรกรรม 02-884-7000 ต่อศูนย์อายุรกรรม

2023-02-03T11:14:08+00:00