Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. จปรัฐ ปรีชาพานิช

นพ. จปรัฐ ปรีชาพานิช

Japarath Prechapanich, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร/ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 16.30-19.30 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ